Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Name

HÌNH 3

Preview

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị

Title

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị

File Type

jpg

Picture Size

500 x 479

Date Picture Taken

 

Description

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị

Keywords

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị

Chuyên mục hình

Hình đại hội nhiệm kỳ 2016-2021

ChuyenMucHinh:ID

4
Created at 6/3/2022 9:06 AM by Nguyễn Thị Ngọc Hà
Last modified at 6/3/2022 9:06 AM by Nguyễn Thị Ngọc Hà