Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Name

HINH 1

Preview

Lê Thị Thái, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại Hội Nghị

Title

Đồng chí Lê Thị Thái, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại Hội Nghị

File Type

jpg

Picture Size

500 x 493

Date Picture Taken

 

Description

Lê Thị Thái, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại Hội Nghị

Keywords

Lê Thị Thái, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại Hội Nghị

Chuyên mục hình

Hình đại hội nhiệm kỳ 2016-2021

ChuyenMucHinh:ID

4
Created at 6/3/2022 9:08 AM by Nguyễn Thị Ngọc Hà
Last modified at 6/3/2022 9:09 AM by Nguyễn Thị Ngọc Hà