Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
Lịch  tuần 17.doc
  
5/7/2020 2:21 PMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 04/5-10/5/2020
Lịch tuần 05.doc
  
2/13/2020 5:34 PMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 10/2 - 14/2/2020
Lịch tuần 04.doc
  
2/13/2020 5:33 PMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 27/1-31/1/2020
Lịch tuần 02.doc
  
2/13/2020 5:32 PMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 13/01-17/01/2020
Lịch tuần 01.doc
  
2/13/2020 5:31 PMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 06/01 – 10/01/2020
lichtuan 46.doc
  
12/5/2019 10:53 AMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 01/12-07/12
Lịch  tuần 45 (1).doc
  
12/5/2019 10:52 AMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 25/11-30/11
Lịch  tuần 44.doc
  
12/5/2019 10:53 AMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 18/11-24/11
Lịch tuần 43.doc
  
12/5/2019 10:51 AMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 11/11-18/11
Lịch  tuần 42.doc
  
12/5/2019 10:51 AMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 03/11-10/11
Lịch  tuần 41.doc
  
12/5/2019 10:50 AMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 28/10-02/11
Lịch  tuần 40.doc
  
12/5/2019 10:50 AMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 21/10-27/10
Lịch công tác tuần 39.doc
  
12/5/2019 10:49 AMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 14/10-19/10
lich tuan 38.docx
  
12/5/2019 10:47 AMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 07/10-13/10
lich tuan 37.docx
  
9/30/2019 4:49 PMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 30/9 - 6/10
lich tuan 36.docx
  
9/23/2019 5:00 PMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 23/9-29/9
lich tuan 35.docx
  
9/16/2019 3:18 PMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 16/9 - 21/9
lich tuan 33.docx
  
9/4/2019 3:47 PMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 02/9-13/9
Lich tuan 32.pdf
  
8/30/2019 9:20 AMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 26/8 - 02/9
lich tuan 31.docx
  
8/30/2019 9:19 AMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 19/8 - 23/8
lich tuan 29.docx
  
8/30/2019 9:18 AMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 5/8 - 14/8
lichtuan 28.docx
  
7/29/2019 2:28 PMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 29/7 - 03/8
lichtuan 27 (1).docx
  
7/24/2019 9:03 AMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 22/7 - 28/7
lichtuan 26.docx
  
7/16/2019 3:23 PMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 15/7 - 20/7
lichtuan 25.docx
  
7/16/2019 3:22 PMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 08/7 - 13/7
lich tuan 18.docx
  
7/16/2019 3:22 PMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 20/5 - 24/5
lichtuan 24.docx
  
6/30/2019 11:26 AMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 1/7 - 7/7
lich tuan 22.docx
  
6/28/2019 10:10 AMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 16/6-23/6
lich tuan 23.docx
  
6/28/2019 10:09 AMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 24/6-30/6
lich tuan 21.docx
  
6/7/2019 2:15 PMNo presence informationVu Thi HuongLịch làm việc từ 10/6-16/6
1 - 30Next