Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Tổ chức bộ máy

NoiDung

BAN THƯỜNG TRỰC
Đ/c Lê Thị Ngọc Loan – Chủ tịch.
Đ/c Lê Thị Thái – Phó Chủ tịch Thường trực.
Đ/c Đào Thị Hằng – Phó Chủ tịch.
Đ/c Bùi Thị Hạnh – Phó Chủ tịch.

VĂN PHÒNG
Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hà – UVTV, Chánh Văn phòng.
Đ/c Lê Thùy Trang – Chuyên viên.
Đ/c Đặng Thị Bích Vân – Chuyên viên.
Đ/c Nguyễn Thị Hồng Phương – Chuyên viên.
Đ/c Lê Ngọc Bích – lái xe.
Đ/c Võ Trạng Nguyên – Lái xe.

BAN TUYÊN GIÁO
Đ/c Đào Thị Loan – UVTV, Trưởng Ban.
Đ/c Trần Thị Phương Thảo – UV.BCH, Phó Ban.

BAN GIA ĐÌNH – XÃ HỘI
Đ/c Lê Thị Hồng Anh - UV.BCH, Phó Ban.
Đ/c Võ Thị Thanh Thúy – Chuyên viên.

BAN KINH TẾ - CHÍNH SÁCH LUẬT PHÁP
Đ/c Nguyễn Hà Quế Phương - UV.BCH, Phó Ban.
Đ/c Phan Thị Hương Giang – Chuyên viên.

BAN TỔ CHỨC KIỂM TRA
Đ/c Định Thị Thu Hà - UV.BCH, Phó Ban.
Đ/c Trần Thị Phương Thắm – Chuyên viên.

Attachments

Created at 4/4/2016 1:35 PM by System Account
Last modified at 10/18/2017 5:26 PM by Bui Thi Hanh