Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Các Phòng Ban

NoiDung

​- VĂN PHÒNG

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hà – UVTV, Chánh Văn phòng. 

ĐT: 02513.846.497


- BAN TUYÊN GIÁO

Đ/c Đào Thị Loan – UVTV, Trưởng Ban.

Đ/c Trần Thị Phương Thảo – UV.BCH, Phó Ban.

ĐT: 02513.846.497


- BAN GIA ĐÌNH – XÃ HỘI

Đ/c Lê Thị Hồng Anh - UV.BCH, Phó Ban.

ĐT: 02513.840.090


- BAN KINH TẾ - CHÍNH SÁCH LUẬT PHÁP

Đ/c Nguyễn Hà Quế Phương - UV.BCH, Phó Ban.

ĐT:  02513.941.304


- BAN TỔ CHỨC KIỂM TRA

Đ/c Định Thị Thu Hà - UV.BCH, Phó Ban.

ĐT: 02513.941.348

Attachments

Created at 4/4/2016 1:35 PM by System Account
Last modified at 10/18/2017 5:29 PM by Bui Thi Hanh