Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tasks :All TasksUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Use the Tasks list to keep track of work that you or your team needs to complete.
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
  
Predecessors
  
  
  
ghh
  
Completed(2) Normal
3 %
Please approve Vai trò của Hội LHPN trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Vai trò của Hội LHPN trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
Please approve Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" góp phần giữ vững, nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới Xuân Lộc
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" góp phần giữ vững, nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới Xuân Lộc
Please approve Vai trò của các cấp Hội Phụ nữ trong công tác phòng, chống  xâm hại tình dục trẻ em
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Vai trò của các cấp Hội Phụ nữ trong công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em
Please approve các cấp Hội phụ nữ chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
các cấp Hội phụ nữ chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Please approve Kết quả 5 năm thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Kết quả 5 năm thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP
Please approve Họp mặt truyền thống Ban Liên lạc Hội Phụ nữ giải phóng khu Đông Nam bộ lần thứ 19 - năm 2017
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Họp mặt truyền thống Ban Liên lạc Hội Phụ nữ giải phóng khu Đông Nam bộ lần thứ 19 - năm 2017
Please approve Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 07-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy (khóa VIII)
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 07-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy (khóa VIII)
Please approve Công tác chăm lo tết của các cấp Hội LHPN
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Công tác chăm lo tết của các cấp Hội LHPN
Please approve Tọa đàm Chia sẻ kinh nghiệm đóng góp ý kiến thúc đẩy vấn đề bình đẳng giới cho các nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016 – 2021
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tọa đàm Chia sẻ kinh nghiệm đóng góp ý kiến thúc đẩy vấn đề bình đẳng giới cho các nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016 – 2021
Please approve Hội nghị ký kết thực hiện Thỏa thuận liên ngành giữa Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Đồng Nai và Hội LHPN tỉnh
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Hội nghị ký kết thực hiện Thỏa thuận liên ngành giữa Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Đồng Nai và Hội LHPN tỉnh
Please approve Ký kết Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Ký kết Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh
Please approve Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và phát động hưởng ứng ngày quốc tế hạnh phúc 20/3
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và phát động hưởng ứng ngày quốc tế hạnh phúc 20/3
Please approve Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở
Please approve Ra mắt Tổ Phụ nữ nhà trọ
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Ra mắt Tổ Phụ nữ nhà trọ
Please approve Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ IX
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ IX
Please approve Hội nghị trực tuyến về nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin mạng an toàn, hiệu quả
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Hội nghị trực tuyến về nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin mạng an toàn, hiệu quả
Please approve ​Hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện Luật BĐG trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện Luật BĐG trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Please approve Lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người” năm 2017
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người” năm 2017
Please approve Sôi nổi Hội thi “Phụ nữ với công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” năm 2017
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Sôi nổi Hội thi “Phụ nữ với công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” năm 2017
Please approve Hội thi Tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, cấp tỉnh năm 2017
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Hội thi Tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, cấp tỉnh năm 2017
Please approve Mô hình Tổ Phụ nữ hiến máu nhân đạo Hội LHPN xã Xuân Lộc, Tx Long Khánh
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Mô hình Tổ Phụ nữ hiến máu nhân đạo Hội LHPN xã Xuân Lộc, Tx Long Khánh
Please approve Mô hình “Tổ Phụ nữ từ thiện của xã Lộ 25, huyện Thống Nhất
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Mô hình “Tổ Phụ nữ từ thiện của xã Lộ 25, huyện Thống Nhất
Please approve Mô hình “Shop không đồng”
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Mô hình “Shop không đồng”
Please approve Người phụ nữ được vinh danh “Tự hào phụ nữ Việt Nam”
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Người phụ nữ được vinh danh “Tự hào phụ nữ Việt Nam”
Please approve Nữ doanh nhân 2 lần khởi nghiệp từ con số không
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Nữ doanh nhân 2 lần khởi nghiệp từ con số không
Please approve Người phụ nữ mang niềm vui đến người nghèo
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Người phụ nữ mang niềm vui đến người nghèo
Please approve Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn
Please approve Hướng dẫn tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Hướng dẫn tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017
Please approve Cảm động nữ nông dân tự nguyện hiến đất
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Cảm động nữ nông dân tự nguyện hiến đất
1 - 30Next