Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin vắn: Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945-10/12/2018);72 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2018); 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018); 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/

Title

Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945-10/12/2018);72 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2018); 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018); 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/

Display

No

Attachments

Created at 12/13/2018 3:37 PM by Tran Thi Phuong Thao
Last modified at 12/26/2018 7:06 AM by Tran Thi Phuong Thao