Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP

Title

Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP

Loại tin

Chính sách và Giới

Loại tin:ID

63

Đoạn tin ngắn

Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 15/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tham gia quản lý Nhà nước

Nội dung

     ​Thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 15/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tham gia quản lý Nhà nước; UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp số 4021/QC-UBND-HLHPN ngày 04/12/2015 quy định cụ thể mối quan hệ phối hợp công tác.

     Qua 05 năm thực hiện, UBND các cấp đã tạo điều kiện cho cấp Hội tham gia quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; cụ thể là các cấp Hội LHPN đều là thành viên trong các Hội đồng tư vấn và các Ban chỉ đạo liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Qua đó, các cấp Hội đã phát huy tốt vai trò là thành viên trong các tổ chức tư vấn ở địa phương, đề xuất các ý kiến, góp ý và phản biện xã hội trên nhiều lĩnh vực liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, góp phần khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị. Song song đó, UBND các cấp đã chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp và tạo điều kiện để Hội LHPN tham gia quản lý nhà nước, nhất là trong tổ chức thực hiện các Đề án, chương trình phối hợp liên tịch giữa Hội LHPN và các sở, ngành, địa phương. Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự nổ lực của các cấp Hội đã góp phần nâng cao tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiều mô hình hoạt động thiết thực giúp phụ nữ ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trong các hoạt động xã hội. Những chỉ tiêu bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đều đạt tỷ lệ cao.

5.KQ 5 nam thuc hien ND 56.jpg


 ​Đại biểu tham dự Hội thảo (ảnh Nga Sơn)

     

     Thời gian tới, để tạo điều kiện cho các cấp Hội LHPN trong tỉnh tham gia quản lý Nhà nước đạt hiệu quả, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp thực hiện Nghị định 56 và Quy chế phối hợp, tạo điều kiện kinh phí hỗ trợ cho các cấp Hội LHPN hoạt động; định kỳ tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện; ngành Nội vụ chủ trì, phối hợp Hội LHPN tỉnh kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định, kịp thời đề xuất bổ sung các chính sách nhằm thực hiện và động viên cán bộ nữ phấn đấu vươn lên, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Đồng thời, Hội LHPN các cấp, nhất là cán bộ, hội viên, phụ nữ cần chủ động, phát huy tốt hơn vai trò của mình trong tham gia quản lý Nhà nước, tiếp tục nghiên cứu để có những đề xuất hợp lý với các cấp, các ngành trong việc đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ; tích cực nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội các cấp để đạt được những kết quả cao hơn nữa, góp phần đưa Nghị định 56 của Chính phủ đi vào cuộc sống.

(Quế Phương)


Hình minh họa

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

356

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 10/5/2017 6:53 PM by Tran Thi Phuong Thao
Last modified at 8/15/2022 3:59 PM by System Account