Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 07-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy (khóa VIII)

Title

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 07-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy (khóa VIII)

Loại tin

Chính sách và Giới

Loại tin:ID

63

Đoạn tin ngắn

Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết 07/NQ-TU ngày 28/11/2007 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW có ý nghĩa rất quan trọng

Nội dung

​     Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết 07/NQ-TU ngày 28/11/2007 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW có ý nghĩa rất quan trọng đối với các cấp Hội, cán bộ, hội  viên, phụ nữ; đặc biệt là tạo điều kiện để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn, chủ động hơn, đóng góp ngày càng lớn hơn cho sự phát triển của gia đình, cộng đồng, đất nước và thực hiện mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. 

     Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Nghị quyết đối với công tác phụ nữ và vai trò, trách nhiệm của mình trong triển khai thực hiện; trong 10 năm qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã vượt qua khó khăn, nổ lực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phụ nữ và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Thực hiện có hiệu quả là tổ chức đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên phụ nữ, qua đó Hội LHPN tỉnh đã tham mưu đề xuất Quyết định số 69/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành quy định số lượng, chức danh, một số chế độ chính sách đối với những cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với mức 2.400.000đ/năm/chi hội; tham mưu Tỉnh ủy ban hành Đề án “Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020”; Đề án đầu tư trang thiết bị và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin của Hội LHPN tỉnh Đồng Nai và nhiều chính sách về chế độ phụ cấp cho cán bộ nữ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn, cán bộ trẻ là nữ; đảm bảo tỷ lệ nữ trong quy hoạch; quy định tỷ lệ nữ cấp ủy; chính sách cho cán bộ nữ vùng khó khăn; phát triển đảng viên nữ.... Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh đã ký kết nhiều chương trình, kế hoạch phối hợp, liên tịch với 19 cơ quan, đơn vị; qua đó đã khai thác, tranh thủ được các nguồn lực để chăm lo và giải quyết những vấn đề thiết yếu, cấp bách cho phụ nữ và trẻ em. 

6.KQ 10 nam NQ 11-Dc Ngoc Loan tap huan Bau cu-1.jpg

 

Đ/c Lê Thị Ngọc Loan - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh 
triển khai tập huấn về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

     

     Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế luôn được các cấp Hội quan tâm, trong thời gian qua các cấp Hội phụ nữ đã giúp cho 38.096 hộ vay tổng số tiền trên 398 tỷ đồng; Thành lập 7.085 Tổ tiết kiệm với 123.585 thành viên với số dư gần 65 tỷ; Vận động mỗi hội viên tiết kiệm ít nhất 5.000đ/tháng, có 266.263 chị tham gia với số dư trên 89 tỷ đồng, đã giúp trên 91.000 lượt chị vay; Xây dựng trên 371 Mái ấm tình thương; Giúp các gia đình hội viên, phụ nữ khó khăn, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… với số tiền gần 100 tỷ đồng; Tư vấn giới thiệu việc làm cho 214.504 phụ nữ, có trên 7.000 phụ nữ có việc làm, có hơn 19.256 lượt hộ phụ nữ nghèo được giúp với tổng số tiền trên 75 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; qua đó có 7.747 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững (đạt 36%), góp phần đáng kể vào chương trình giảm nghèo của tỉnh. 

     Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Hội luôn được chú trọng, các cấp Hội đã phát triển được 63.236 hội viên, toàn tỉnh hiện có 574.195 hội viên, tỷ lệ tập hợp đạt 80,29%; phát triển 177.096 hội viên nòng cốt, nâng tổng số hội viên nòng cốt 278.927 hội viên, đạt tỷ lệ 48,58%. Bồi dưỡng và giới thiệu 1.623 hội viên phụ nữ ưu tú để phát triển Đảng, có 528 chị được kết nạp Đảng. 

     Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa cán bộ nữ theo tiêu chuẩn chức danh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 so với nhiệm kỳ 2010- 2015: cấp tỉnh 17,31% (tăng 5,31%); cấp huyện 17,27% (tăng 0,27%); cấp xã có 23,52% (tăng 2,52%). Nữ tham gia đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV tăng 8,47% so với khóa XIII. Nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 so với nhiệm kỳ 2011-2016: cấp tỉnh chiếm 34,48% (tăng 4,48%); cấp huyện chiếm 31,22% (tăng 4,22%); cấp xã chiếm 30,12% (tăng 5,12%). Cán bộ nữ lãnh đạo hiện nay so với năm 2011(cấp tỉnh tăng 0,1%, cấp huyện tăng 8,84%, cấp xã tăng 1,44%).

     Có thể nói, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, đã từng bước tạo những chuyển biến tích cực về công tác phụ nữ, từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị; phong trào phụ nữ và công tác Hội ngày càng khởi sắc; hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc ngày càng hiệu quả, …góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.


(Ngọc Hà)

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

422

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 10/5/2017 7:28 PM by Tran Thi Phuong Thao
Last modified at 10/26/2022 12:14 PM by System Account