Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Ký kết Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh

Title

Ký kết Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh

Loại tin

Tin hoạt động

Loại tin:ID

57

Đoạn tin ngắn

Ngày 14/4/2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2017 - 2022

Nội dung

     Sáng ngày 14/4/2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Việc ký kết quy chế phối hợp với mục đích hướng tới mục tiêu chung là thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người tham gia, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2017 - 2020; qua đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 4048/QC-BHXH-HLHPNVN, ngày 19/10/2015 giữa BHXH Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam.

4.Ky ket Quy che phoi hop voi BHXH.jpg


Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh và BHXH tỉnh


     Đây cũng là một trong những hoạt động tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”; Luật BHXH số 58/2014/QH13; Luật BHYT số 25/2008/QH12 và Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 25/2008/QH12.

(Hồng Lương)​


Hình minh họa

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

55

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 10/6/2017 9:44 AM by Tran Thi Phuong Thao
Last modified at 8/9/2022 11:47 PM by System Account