Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Hội nghị tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ IX

Title

Hội nghị tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ IX

Loại tin

Tin hoạt động

Loại tin:ID

57

Đoạn tin ngắn

Ngày 24/5/2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ IX

Nội dung

​     Ngày 24/5/2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ IX (gọi tắt là các Nghị quyết) bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính - Trung Tâm Thông tin công tác tuyên giáo tỉnh và 11 điểm cầu tại các huyện, thị, Hội Phụ nữ Công an tỉnh với 1.185 đại biểu là cán bộ Hội các cấp, báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội viên nòng cốt tham dự. 

     Đại biểu được nghe Báo cáo viên triển khai, tập huấn 06 chuyên đề: Tổng quan các vấn đề chung của Văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022; Điều lệ Hội LHPN Việt Nam và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội; tổng quan các vấn đề chung của Văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc và các giải pháp liên quan; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và các giải pháp liên quan; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân và các giải pháp liên quan.

8.Trien khai NQ.jpg 
  
 Hội nghị triển khai Nghị quyết

     Sau Hội nghị, các cấp Hội đã tập trung triển khai, tuyên truyền các Nghị quyết sâu rộng đến cán bộ, hội viên, phụ nữ; đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết, triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

(Thảo Lam)


Hình minh họa

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

122

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 10/6/2017 10:12 AM by Tran Thi Phuong Thao
Last modified at 10/23/2022 6:15 AM by System Account