Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Hội nghị trực tuyến về nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin mạng an toàn, hiệu quả

Title

Hội nghị trực tuyến về nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin mạng an toàn, hiệu quả

Loại tin

Tin hoạt động

Loại tin:ID

57

Đoạn tin ngắn

Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin mạng an toàn, hiệu quả cho hơn 1.000 đại biểu.

Nội dung

​     Sáng ngày 09/6/2017, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường (BVMT) và kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin mạng an toàn, hiệu quả, với hơn 1.000 đại biểu là cán bộ Hội các cấp, báo cáo viên, tuyên truyền viên tham dự tại điểm cầu chính (Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo tỉnh) và 07 điểm cầu tại các huyện, thị xã Long Khánh. 

10.Truc tuyen BVMT.jpg 
 
Báo cáo viên triển khai chuyên đề kỹ năng khai thác, sử dụng
thông tin mạng an toàn, hiệu quả


     Hội nghị đã triển khai các kiến thức về BVMT, về biến đổi khí hậu, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, vai trò của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tham gia BVMT; các nội dung cơ bản về Internet, mạng xã hội, cách nhận diện các trang tin chính thống, nâng cao cảnh giác với những thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch, ý thức bảo mật thông tin, … 

     Qua các nội dung của Hội nghị đã góp phần cung cấp kiến thức, nâng cao kỹ năng cho cán bộ Hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để thực hiện tốt công tác tuyên truyền ở địa phương.

(Thảo Lam)


Hình minh họa

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

97

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 10/6/2017 10:18 AM by Tran Thi Phuong Thao
Last modified at 10/3/2022 12:35 AM by System Account