Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: ​Hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Title

​Hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Loại tin

Chính sách và Giới

Loại tin:ID

63

Đoạn tin ngắn

Ngày 21/6/2017, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2007 - 2017

Nội dung

     Nhằm đánh giá vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội LHPN trong tỉnh đối với công tác tham mưu, đề xuất chính sách, luật pháp và phản biện xã hội về bình đẳng giới (BĐG), ngày 21/6/2017 Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện Luật BĐG trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2007 - 2017 với sự tham dự của hơn 200 đại biểu từ các sở, ngành, thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh và đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy Ban MTTQ, Phòng LĐTB&XH và Hội LHPN các huyện, thị, thành phố, Hội LHPN 171 xã/phường/thị trấn tham dự.

12.Hoi thao 10 nam BDG.jpg 
Đ/c Huỳnh Văn Tịnh - Giám đốc SỞ LĐTBXH tỉnh thảo luận tại Hội nghị
 
     Tại hội thảo, có 09 ý kiến trao đổi thảo luận và 12 bài tham luận của các đơn vị, sở, ngành, địa phương xoay quanh việc thực hiện BĐG trên các lĩnh vực như: chính trị, lao động, việc làm…và nhiều ý kiến trao đổi, bày tỏ quan điểm từ các chuyên gia, các cơ quan, ban, ngành chức năng về thực trạng bình đẳng giới và tình hình thực hiện Luật BĐG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2017, qua đó có những đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi Luật BĐG nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về BĐG và sự tiến bộ của phụ nữ.


(Ban KT-CSLP)


Hình minh họa

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

562

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 10/6/2017 10:28 AM by Tran Thi Phuong Thao
Last modified at 10/31/2022 4:18 PM by System Account