Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Sôi nổi Hội thi “Phụ nữ với công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” năm 2017

Title

Sôi nổi Hội thi “Phụ nữ với công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” năm 2017

Loại tin

Phụ nữ và Gia đình

Loại tin:ID

53

Đoạn tin ngắn

Ngày 04/8/2017, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thi “Phụ nữ với công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” năm 2017

Nội dung

     Ngày 04/8/2017, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thi “Phụ nữ với công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” năm 2017 với 14 Đội, 140 thí sinh dự thi đến từ Hội LHPN 11 huyện, thị, thành phố và 03 đơn vị trực thuộc (Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Quân sự tỉnh và Cảnh sát PCCC tỉnh). 

     Hội thi gồm 3 phần: Trắc nghiệm kiến thức; tiểu phẩm và thuyết trình.Nhìn chung, hầu hết các đội tham gia hội thi đều nắm vững kiến thức về rèn luyện 04 phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.Các tiểu phẩm và phần thuyết trình với nhiều nội dung phong phú, xoay quanh tuyên truyền, ca ngợi, đề cao các đức tính, phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam xưa và nay; nêu gương điển hình từ các Mẹ Việt Nam anh hùng đến người cán bộ công chức,tiểu thương, người vợ, người mẹ trong gia đình…; lên án,bài trừ các hành vi, suy nghĩ tiêu cực của phụ nữ ngày nay;phản ánh được nguyên nhân và những yếu tố tác động đến việc rèn luyện phẩm chất đạo đức của phụ nữ thời kỳCNH, HĐH đất nước; vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ trong việc thực hiện Cuộc vận động“Rèn luyện 04 phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

14.Soi noi Hoi thi 4 pham chat.jpg 
 Đ/c Lê Thị Thái - PCT Thường trực Hội LHPN tỉnh
trao giải Nhất Hội thi cho Đội Hội Phụ nữ Công an tỉnh.


     Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Hội Phụ nữ Công an tỉnh, giải nhì cho Hội LHPN thành phố Biên Hòa, giải ba cho Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 02 giải khuyến khích, 01 giải cho Đội có Tiểu phẩm hay nhất, 01 giải cho thí sinh thuyết trình hay nhất và09 giải cho 09 đơn vị tham gia tích cực Hội thi.

(Ban Tuyên giáo)


Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

450

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 10/6/2017 10:48 AM by Tran Thi Phuong Thao
Last modified at 9/3/2022 11:31 AM by System Account