Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

37-HD/VP

Ngày ban hành

2/26/2020

Trích yếu

Hướng dẫn thực hiện công tác tuyên tuyền tháng 03/2020

Cơ quan ban hành

BTV Hội LHPN tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Hướng dẫn

Thể loại:ID

4

Attachments

37-HD tuyen truyen thang 3.2020.docx    
Created at 3/5/2020 3:00 PM by Vu Thi Huong
Last modified at 3/10/2020 2:44 PM by Vu Thi Huong