Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1675/VP

Ngày ban hành

4/16/2020

Trích yếu

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 (đợt 1)

Cơ quan ban hành

BTV Hội LHPN tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Công văn

Thể loại:ID

2

Attachments

1675-13-4-2020.pdf    
Created at 4/19/2020 9:30 AM by Vu Thi Huong
Last modified at 4/19/2020 9:30 AM by Vu Thi Huong