Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

37/HD-BTV

Ngày ban hành

4/9/2020

Trích yếu

Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng năm 2020

Cơ quan ban hành

BTV Hội LHPN tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Hướng dẫn

Thể loại:ID

4

Attachments

37.Huong dan TDKT 2020 - Hanh gop y-trình sếp.doc    
37.1.Tiêu chí chấm điểm kèm HD 37. TĐKT.2020.docx    
Created at 5/7/2020 2:23 PM by Vu Thi Huong
Last modified at 5/7/2020 2:26 PM by Vu Thi Huong