Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

44/HD-BTV

Ngày ban hành

1/19/2021

Trích yếu

Hướng dẫn tuyên tuyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cơ quan ban hành

BTV Hội LHPN tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Hướng dẫn

Thể loại:ID

4

Attachments

HD 44.pdf    
Created at 2/8/2021 9:08 AM by Vu Thi Huong
Last modified at 2/8/2021 9:08 AM by Vu Thi Huong