Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

46-HD/VP

Ngày ban hành

2/3/2021

Trích yếu

Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cơ quan ban hành

BTV Hội LHPN tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Hướng dẫn

Thể loại:ID

4

Attachments

46-HD tuyen truyen dai bieu quoc quoc khoa XV.doc    
Created at 2/8/2021 9:12 AM by Vu Thi Huong
Last modified at 2/8/2021 9:12 AM by Vu Thi Huong