Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

51-HD/BTV

Ngày ban hành

5/31/2021

Trích yếu

Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng năm 2021

Cơ quan ban hành

BTV Hội LHPN tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Hướng dẫn

Thể loại:ID

4

Attachments

51-tieu chi thi dua 2021 - 31.5.2021.doc    
51-Hướng dẫn công tác TĐKT 2021 - 31.5.2021.doc    
Created at 6/11/2021 11:28 AM by Vu Thi Huong
Last modified at 6/11/2021 11:28 AM by Vu Thi Huong