Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

55/HD-BTV

Ngày ban hành

8/27/2021

Trích yếu

Hướng dẫn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Cơ quan ban hành

BTV Hội LHPN tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Hướng dẫn

Thể loại:ID

4

Attachments

HD-52.pdf    
Created at 9/9/2021 5:07 PM by Vu Thi Huong
Last modified at 9/9/2021 5:07 PM by Vu Thi Huong