Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

215-KH/BTV

Ngày ban hành

12/24/2019

Trích yếu

Kế hoạch theo dõi, nắm bắt tình hình hội viên, phụ nữ và nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp; Tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh

Cơ quan ban hành

BTV Hội LHPN tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Kế hoạch

Thể loại:ID

3

Attachments

215-KH nắm tình hình HVPN-thaisua Loan ky (1).doc    
Created at 2/18/2020 9:30 AM by Vu Thi Huong
Last modified at 2/18/2020 9:30 AM by Vu Thi Huong