Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1566/VP

Ngày ban hành

2/17/2020

Trích yếu

V/v đẩy mạnh tuyên truyền, gửi tác phẩm tham gia Giải thưởng sáng kiến xây dựng Đảng

Cơ quan ban hành

BTV Hội LHPN tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Công văn

Thể loại:ID

2

Attachments

1566-Qui che -Giai thươngxaydungdang.rtf    
1566-CV đẩy mạnh tuyên truyền tham gia Giai thuong Sáng kiến xây dựng Đảng.doc    
1566-244khtu 2015-giaithuongxaydungdang.doc    
Created at 2/19/2020 5:54 PM by Vu Thi Huong
Last modified at 2/19/2020 5:54 PM by Vu Thi Huong