Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1568/VP

Ngày ban hành

2/17/2020

Trích yếu

V/v triển khai, tuyên truyền Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu học tập Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị

Cơ quan ban hành

BTV Hội LHPN tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Công văn

Thể loại:ID

2

Attachments

HD 116 (KEM THEO VB SO 1568).pdf    
1568-CV sao gui HD116-CMCN4.doc    
Created at 2/19/2020 5:59 PM by Vu Thi Huong
Last modified at 2/19/2020 5:59 PM by Vu Thi Huong