Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

220/KH-BTV

Ngày ban hành

2/3/2020

Trích yếu

Kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ VI, Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Cơ quan ban hành

BTV Hội LHPN tỉnh

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Kế hoạch

Thể loại:ID

3

Attachments

220.KH TO CHUC HOI NGHI DIEN HINH TIEN TIEN.doc    
Created at 2/24/2020 11:19 AM by Vu Thi Huong
Last modified at 2/24/2020 11:19 AM by Vu Thi Huong