Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh thực hiện giám sát và phản biện xã hội

​     Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội (PBXH), vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã thành lập 03 Đoàn giám sát do đồng chí Lê Thị Ngọc Loan - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn, giám sát kết quả 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới  (BĐG) trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Kết quả giám sát cho thấy, công tác BĐG được cấp ủy, chính quyền các địa phương từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Cụ thể một số chỉ tiêu thực hiện BĐG trong các lĩnh vực đạt được những kết quả đáng khích lệ. Điển hình công tác BĐG trong lĩnh vực lao động luôn được quan tâm thể hiện ở việc tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề, giải quyết việc làm... Hàng năm, các địa phương đều tổ chức kiểm tra, giám sát để kịp thời kiến nghị các doanh nghiệp bảo đảm thực hiện các quy định về pháp luật lao động đối với lao động nữ. Việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 về xử phạt vi phạm hành chính về BĐG được các cấp Hội và ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tuyên truyền rộng rãi, giúp nhân dân hiểu rõ, qua đó tham gia giám sát việc thực hiện Luật BĐG.

10. Day manh giam sat va PBXH -1.jpg 
 
Đoàn giám sát thực hiện Luật BĐG tại huyện Vĩnh Cửu.

     

     Tại buổi làm việc, đoàn giám sát cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của địa phương như: Cần có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 55/2009/NĐ-CP; đề xuất bố trí 01 biên chế chuyên trách làm công tác BĐG ở cấp huyện; đầu tư kinh phí cho việc thực hiện xây dựng các mô hình BĐG, các vùng, lĩnh vực có nguy cơ hay tình trạng bất bình đẳng giới cao; cần quy định cơ chế chịu trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành chức năng khi thực hiện không đạt các chỉ tiêu, mục tiêu về BĐG…

     Kết luận tại các kỳ giám sát, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - Trưởng Đoàn giám sát đề nghị chính quyền các địa phương phát huy hơn nữa kết quả đạt được; đồng thời, tiếp tục quan tâm một số chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt thấp như: tỷ lệ nữ tham gia trong lĩnh vực chính trị, nguy cơ mất cân bằng giới tính khi sinh, tình trạng bạo lực trên cơ sở giới; cần tăng cường công tác kiểm tra thực hiện bình đẳng giới ở cơ sở; kiện toàn và phát huy vai trò của các thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp huyện, xã; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền thực hiện Luật BĐG và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tiếp tục quan tâm công tác chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả văn bản số 8890-CV/TU ngày 17/7/2015 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo Kết luận số 196-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới” và Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về BĐG trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020. Đoàn giám sát ghi nhận những ý kiến, đề xuất của địa phương và sẽ đưa vào báo cáo kết quả giám sát trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét theo quy định.

Quế Phương


Hình ảnh hoạt động

Thư viện phim

Lượt truy cập


hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đồng nai

Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Loan - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh
Điện thoại: 02513.843.368 - Email: bbthoipndn@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.