Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Chính sách và Giới

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH CỦA CÁC CẤP HỘI PHỤ NỮ NĂM 2023

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn có vị trí và vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; là khâu then chốt để chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thực sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao ý thức, hành động của từng chủ thể trong xã hội. Trong thời gian qua, bám sát quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật về phổ biến giáo dục pháp luật, các cấp Hội phụ nữ luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội

HỘI LHPN TỈNH ĐỒNG NAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “ĐỒNG HÀNH CÙNG PHỤ NỮ BIÊN CƯƠNG” NĂM 2023

​Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" được Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng phát động từ năm 2018, là một chương trình ý nghĩa và nhân văn, đã phần nào hỗ trợ một bộ phận phụ nữ dân tộc trong phát triển kinh tế gia đình, chăm lo cải thiện cuộc sống thông qua hoạt động hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương; hỗ trợ mô hình sinh kế bền vững cho phụ nữ nghèo khu vực biên giới biết cách tổ chức sản xuất, thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, áp dụng khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất; tuyên truyền nâng cao nhận thức về đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm chủ quyền, an ninh biên giới, mua bán người, bạo hành phụ nữ, trẻ em...

1204.c%20thai%20pb.jpg

Hội LHPN tỉnh Đồng Nai phối hợp tổ chức "Phiên tòa giả định" tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ năm 2023 tại Thành phố Long Khánh (ngày 30/10/2023), thành phố Biên Hòa (ngày 08/11/2023) với hơn 350 hội viên phụ nữ tại địa phương tham dự.

1200.bcdd-1.jpg

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT 35-NQ/TW

Chiều 30-10, đoàn giám sát của Ban chỉ đạo 35 Tỉnh ủy do Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội LHPN tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trong 9 tháng năm 2023.

1191._MG_3710.JPG

Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi tỉnh Đồng Nai được biểu dương tại Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023

Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023 do Trung ương Hội LHPN Việt nam tổ chức diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19/10/2023 tại Hà Nội, với chủ đề "Những bông hoa tháng 10" nhằm biểu dương, ghi nhận những Chủ tịch Hội cơ sở các xã, phường, thị trấn trên toàn quốc có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ, các chị là những tấm gương tiêu biểu đêm ngày bền bỉ "dệt gấm, thêu hoa" cho công tác Hội và phong trào phụ nữ cả nước.

1186.z4734056336536_f396c99d6ff21fd8411b18393c3ed8d0.jpg

BAN THƯỜNG VỤ HỘI LHPN TỈNH PHỐI HỢP VỚI BAN DÂN TỘC TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI HỘI VIÊN, PHỤ NỮ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023

Sáng 28/9/2023, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại với gần 100 hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Định Quán.

1179.hpb.jpg

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị Tọa đàm góp ý Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Chiều ngày 30/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị Tọa đàm góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thái – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Mộng Thu - Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Tham gia buổi tọa đàm với gần 100 đại biểu sở ban, ngành đoàn thể tham dự đã tích cực nghiên cứu sâu để đóng góp nhiều ý kiến vào việc sửa đổi bổ sung dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

1178.z4629417997000_855c950cfd4373feacac5b097b27700c.jpg

Hội LHPN tỉnh tập huấn thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” cho hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngầy 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2023 về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2023-2025 với 9 dự án thành phần, trong đó Hội LHPN tỉnh được UBND tỉnh phân công là cơ quan chủ trì, phối hợp với Ban dân tộc và các Sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (sau đây viết tắt là dự án 8) trên địa bàn tỉnh.

1174.z4551008282727_f924f02e9d321302ddc1df05b4d5d4b8.jpg

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội cho Chi hội trưởng/Tổ trưởng các Chi hội/Tổ phụ nữ cơ sở tỉnh Đồng Nai năm 2023 (Ngày 25-26/7/2023)

Thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc duyệt Đề án bồi dưỡng bộ, công chức Hội LHPN các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025 (gọi tắt là Đề án 1893 ). Với mục tiêu chung là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến ​​thức cho đội ngũ cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và Chi hội trưởng/Tổ trưởng các Chi hội/Tổ phụ nữ cơ sở có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công tác phụ nữ,dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và thực hiện Chủ đề năm 2023 “Tập trung xây dựng cơ sở hội, trọng tâm là nâng cao cao năng lực cán bộ Hội cơ sở” ở các cấp Hội tỉnh Đồng Nai.

1173.z4546131632942_969a09af3023ba215b970271a787cfdf.jpg

Hội LHPN tỉnh tổ chức đoàn giám sát về phòng chống xâm hại, đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em tại UBND huyện Định Quán

Sáng 25/7/2023, Đoàn giám sát do đồng chí Lê Thị Thái, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh là trưởng đoàn và các thành viên gồm đại diện Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai đã tiến hành làm việc tại UBND huyện Định Quán.

1 - 10 Next
Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị
Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại Hội Nghị
Đồng chí Lê Thị Thái, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại Hội Nghị
Đồng chí Lê Thị Thái, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại Hội Nghị
Đồng chí Lê Thị Thái, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại Hội Nghị
Đồng chí Lê Thị Thái, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại Hội Nghị
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Thái - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh
Điện thoại: 02513.846.497 - Email: bbthoipndn@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.