Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Hội LHPN tỉnh tổ chức đoàn giám sát về phòng chống xâm hại, đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em tại UBND huyện Định Quán

​Sáng 25/7/2023, Đoàn giám sát làm đồng chí Lê Thị Thái, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm Trưởng đoàn và các thành viên gồm đại diện Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh, Sở Tư pháp , Công an tỉnh , Sở Y tế tỉnh ; Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai tiến hành làm việc tại UBND huyện Định Quán.

z4546131632942_969a09af3023ba215b970271a787cfdf.jpg
Hình: Đồng chí Lê Thị Thái - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chủ trì đại hội

Trong buổi làm việc với UBND huyện Định Quán , đồng chí Trưởng đoàn Giám sát đã trao đổi với các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, cơ quan, ban, ngành đoàn thể địa phương về thực hiện công việc phòng, chống xâm hạiđuối nước và tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn huyện tính từ năm 2022 đến nay.

hinh chủ tịch ubnd huyện.jpg
Hình:  Đại diện UBND huyện Định Quán phát biểu tại Hội

Theo báo cáo của UBND huyện, trên địa bàn hiện nay, trẻ em từ 0 -16 tuổi toàn huyện là 55.898 trẻ em, trong đó trẻ em 0-6 tuổi là 18.318 em. Trẻ em từ 6-16 tuổi 37.580 em; Trẻ em là dân tộc thiểu số 13.239 em; Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong 14 nhóm đối tượng 647 em. Trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt 1.271 trẻ. Đời sống người dân nói chung từng bước đã được cải thiện, trong đó trẻ em được quan tâm, hỗ trợ một cách thiết thực và hiệu quả .

hinh anh p.jpg
Hình: Thành viên đoàn giám sát tham gia ý kiến

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, triển khai của UBND tỉnh, Sở LĐTB&XH tỉnh từ năm 2022 đến nay, UBND huyện đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai đúng thời điểm chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác phòng, chống  xâm hại đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em tại địa phương theo quy định. Năm 2022, bố trí bộ phận kinh phí cho công tác hỗ trợ và phòng chống xâm hại trẻ em. Bảo đảm bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ huyện đến cơ sở. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, ở địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, của nhân dân, trẻ em về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Kết quả xây dựng 04 câu chuyện truyền thanh và phát hàng ngày trên đài truyền thanh huyện và 14/14 xã, thị trấn để tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Cấp phát 57.583 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em và 176 cuốn Luật trẻ em đến 28 trường Tiểu học và 14 trường Trung học cơ sở trên toàn địa bàn huyện cho 28.507 học sinh. Pano thực tuyên truyền kích thước 50m2, nội dung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực xâm hại sức khỏe trẻ em và phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Phối hợp với MTTQ huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thể huyện tổ chức giám sát tại xã La Ngà, Phú Ngọc, Phú Túc, Túc Trưng.Năm 2022 chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH xây dựng Kế hoạch kiểm tra chuyên môn công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tại các xã, thị trấn trên địa bàn để khắc phục những thiếu sót trong công tác và hỗ trợ các xã, thị trấn làm tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em .

z4546131639205_4a4e2523769314262b027fe852b5e7ee.jpg
Hình: Đại diện Công an tỉnh trao đổi thảo luận tại Hội nghị


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành viên đoàn giám sát đã trao đổi tương tự với địa phương xác định những hạn chế, nguyên nhân trong công tác bảo vệ an toàn cho trẻ em, thực hiện quyền trẻ em tại địa phương Như: vẫn còn một số trường hợp ảnh hưởng đến quyền lợi của trẻ, hiện trạng trẻ bị bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ bị tai nạn thương tích, đuối nước vẫn diễn ra. Kết quả phân phối, tham gia của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương trong việc thực hiện phòng chống xâm hại, đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em chưa rõ ràng.

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Định Quán tiếp tục quan tâm thúc đẩy và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn dân cư về công tác phòng, chống xâm hại và tai nạn thương tích tại địa phương. Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp phối hợp giữa UBND huyện với Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong công tác phòng, chống xâm hại, đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em; tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về chống xâm hại, đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em; giám sát công việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư tố cáo hành vi xâm phạm trẻ em của chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền; thường  xuyên kiểm tra, giám sát công việc bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, nhất là trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước. Có giải pháp nâng cao chất lượng nhằm duy trì và nhân rộng các mô hình đáp ứng quyền hạn của trẻ em, đặc biệt là mô hình nhà an toàn, chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và ngành chức năng theo dõi, kiểm tra, giám sát về phòng, chống xâm nhập, đuối nước, tai nạn thương tích, trẻ em; chỉ  đạo cơ quan liên quan cấp huyện, công an, tư pháp, cán bộ trẻ em trong cơ sở tăng cường công tác tham gia xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại cho trẻ em. Đồng thời đảm bảo quyền được bảo vệ và xử lý vi phạm cho trẻ em theo Luật trẻ em, phát huy vai trò, nhiệm vụ của cán bộ trẻ em trong cơ sở. Đồng thời cũng đề nghị UBND huyện Định Quán nghiên cứu tăng số lượng cộng tác viên dân số để đáp ứng nhu cầu của huyện theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định số lượng, nhiệm vụ, quy định xét chọn và hợp đồng có trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Ngoài ra, Đoàn còn ghi nhận những khó khăn từ thực tế của địa phương, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, xã, thị trấn của cơ sở địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao xây dựng giải pháp phù hợp, phát huy vai trò, nhiệm vụ của các cấp, các ngành thực hiện tốt hơn công tác phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Đối với ý kiến, đề xuất của UBDN huyện Định Quán, Hội LHPN tỉnh và các thành viên tham gia đoàn giám sát sẽ ghi nhận để tham mưu, kiến ​​nghị báo cáo cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh./ .

Mỹ Thuần - Ban XDTCHCác tin khác

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị
Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại Hội Nghị
Đồng chí Lê Thị Thái, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại Hội Nghị
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Thái - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh
Điện thoại: 02513.846.497 - Email: bbthoipndn@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.