Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Hội LHPN tỉnh tập huấn thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” cho hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025, UBND Tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2023 về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2023-2025 với 9 dự án thành phần, trong đó Hội LHPN Tỉnh được UBND tỉnh phân công là cơ chế hợp lý, phân  phối hợp Ban dân tộc và các Sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện ch đạo tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo  báo cáo  thực hiện Dự án 8  “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết bị phụ nữ và trẻ em” (sau đây viết tắt là dự án 8) trên bảng địa chỉ.

z4629417997000_855c950cfd4373feacac5b097b27700c.jpg
Hình: Đ/c Lê Thị Thái, Chủ tịch Hội LHPN Tỉnh Phát triển khai nội dung tập huấn 

Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới , thay đổi định kiến, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới giải quyết hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng dân số tối thiểu và miền núi. Từ ngày 8/8/2023 đến ngày 22/8/2023, Hội LHPN Tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn giới thiệu những nội dung của dự án 8 và tuyên truyền nâng cao nhận thức thực thi pháp luật về bình đẳng giới cho hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại 7 xã thuộc các huyện Tân Phú, Định Quán, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Xuân Lộc, Thống Nhất và thành phố Long Khánh, có 700 chị em là thành viên thành viên ban chấp hành, chi hội trưởng, hội phó, tổ trưởng, tổ phó các Chi hội/tổ phụ nữ, hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tham dự.

Hình 2. hội viên phụ nữ xã Tà Lài, huyện Tân Phú tham dự huấn luyện viên.jpg   
Hình 2.  Hội viên phụ nữ xã Tà Lài, huyện Tân Phú tại lớp tập huấn

Tham dự và làm báo cáo viên Hội nghị huấn luyện, Bà Lê Thị Thái, Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội LHPN Tỉnh đã giới thiệu, thông tin về những nội dung cơ bản của Dự án 8 đến hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số Mục tiêu của dự án đến năm 2025 là “ Nâng cao nhận thức, thay đổi kiến ​​trúc, chuyển đổi hành vi trong đồng bào dân tộc thiểu số và đội ngũ cán bộ cấp độ bình đẳng giới; Chăm lo đời sống vật chất; giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết bị phụ nữ và trẻ em như: Thiếu kiến ​​thức, kỹ năng sống; bạo lực trên cơ sở giới (bạo lực gia đình, buôn người...) để bảo vệ và chăm sóc phụ nữ và trẻ em nỗ lực thực hiện mục tiêu bình đẳng giới dân tộc thiểu số và miền núi Địa bàn triển khai thực hiện Dự án 8, theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 06/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc địa phương đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Tỉnh Đồng Nai có 24 xã khu vực I (là các xã có tỷ lệ dân tộc thiểu số sử dụng 15%/ tổng số hộ dân; có tỷ lệ giá gia đình nghèo dưới 10% hoặc đã đạt được tiêu chuẩn nông thôn mới) thuộc 7 huyện: Tân Phú, Định Quán, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Xuân Lộc, Thống Nhất, TP.Long Khánh là địa bàn phát triển khai thực hiện dự án 8. Đối tượng thụ động của dự án là  số ít phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số: Trong độ tuổi sinh đẻ, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, ma túy, làm chủ hộ nghèo, khuyết tật, là nạn nhân bị mua bán và lấy chống nước ngoài trở về; cán bộ, nhân viên y tế xã; cán bộ trong hệ thống chính trị cấp xã; người có uy tín, cán bộ ấp; doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dân tộc thiểu số. Dự án tập trung thực hiện 4 nhóm nội dung: (1)Tuyên truyền, vận động thay đổi  “nếp nghỉ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình  và cộng đồng, những tập tục văn hóa hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số; (2) Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghỉ, cách làm”,  nâng cao quyền kinh tế cho phụ nữ; đưa ra bình đẳng và giải quyết các vấn đề cấp thiết bị phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số ; (3)Bảo vệ tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện xã hội; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị; (4) Được trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng ấp, các tổ chức tôn giáo giáo dục và người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số..

Hình 3. Quang cảnh lớp huấn luyện tại xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc.jpgHình 4. Quang cảnh lớp huấn luyện tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ.jpg

Hình 4. Quang cảnh lớp huấn luyện tại xã  Lang Minh, huyện Xuân Lộc và xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ 


Bên cạnh sự phát triển, giới thiệu các nội dung tổng quan về Dự án 8, báo cáo viên pháp luật Tỉnh đã tuyên truyền đến cán bộ Hội khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và hội viên nữ dân tộc thiểu số kiến ​​thức luật bình đẳng giới, xác định vấn đề giới, định kiến, vận động từng bước xóa bỏ kiến ​​trúc trong các lĩnh vực đời sống xã hội và gia đình. Đó là những kiến ​​thức về phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới, hình thức bạo lực, trách nhiệm cá nhân, gia đình và cộng đồng, chính quyền cơ sở trong phòng chống bạo lực trên cơ sở, các hình thức xử lý đối với các hành vi bạo lực gia đình và các giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình…

Hình 5. Lớp dạy tại xã Túc Trưng, ​​​​huyện Định Quán'.jpg  

​ Hình 5. Lớp huấn luyện tại xã Túc Trưng, ​​​​huyện Định Quán

Tham gia dự án huấn luyện dự án can bộ,  hội viên phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đều phấn khởi về thông tin thực hiện Dự án 8 tại các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Tỉnh và các pháp luật về thực thi bình đẳng giới vô cùng cần thiết, hỗ trợ trợ giúp, phụ nữ dân tộc thiểu số định hướng xử lý, bảo đảm thực hiện bình đẳng giới cho các thành viên trong gia đình, tuyên truyền cho những người xung quanh xung quanh cùng hiểu, cùng hành động để nâng cao nhận thức về bình đẳng đẳng cấp, thay đổi kiến ​​trúc, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, góp ý thực hiện mục tiêu bình đẳng đẳng cấp và giải quyết hiệu quả dẫn đến một số vấn đề về cấp thiết bị của phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số và miền núi ở địa phương.

Lớp huấn luyện tại xã Bảo Quang, Tp.  Long Khánh.jpgThống Nhất.jpg
Hình: ​Lớp tập huấn tại xã Bảo Quang, Tp. Long Khánh và xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất

Bên cạnh hoạt động tuyền truyền, thời gian tới Ban Thường vụ Hội LHPN Tỉnh Đồng Nai sẽ phối hợp cùng với các ngành liên quan phát triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em” góp ý thực hiện đạt được các mục tiêu cụ thể của Dự án đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh./ .

Ban xây dựng tổ chức/LHPN Tỉnh

Các tin khác

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị
Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại Hội Nghị
Đồng chí Lê Thị Thái, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại Hội Nghị
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Thái - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh
Điện thoại: 02513.846.497 - Email: bbthoipndn@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.