Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
HỘI NGHỊ BCH HỘI LHPN TỈNH LẦN THỨ 7 (MỞ RỘNG) TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO PHỤ NỮ TỈNH NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

 

Sáng ngày 20/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện Sen Vàng, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa X, lần thứ 7 (mở rộng) nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Đồng Nai năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng thời, đánh giá kết quả hai năm rưỡi triển khai thực hiện Kết luận số 250-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Huyền Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban công tác phía Nam Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đ/c Cao Tiến Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thị Hoàng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các huyện, thành phố; đại điện Hội LHPN các xã, phường, thị trấn; đại diện các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2023; các chị là công tác viên cấp huyện, cấp xã Kết luận 250 của BCH Đảng bộ tỉnh.


Toàn cảnh Hội nghị​

Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Đồng Nai năm 2023. Theo đó, trong năm 2023, công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Đồng Nai tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, sự tạo điều kiện về mọi mặt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự chung tay góp sức của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh trong suốt quá trình từ khi phát động chủ đề công tác năm đến các bước thực hiện các Kế hoạch, chỉ tiêu của năm theo chương trình công tác Hội đã đề ra. Gắn với chủ đề công tác năm “Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”, công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác, 10/10 chỉ tiêu công tác năm đều đạt và vượt so với Nghị quyết Trung ương giao (trong đó: vượt 8/10 chỉ tiêu, đạt 2/10 chỉ tiêu). Với kết quả đạt được Hội LHPN tỉnh Đồng Nai vinh dự là 1 trong 8 đơn vị được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu cả nước trong công tác Hội và phong trào phụ nữ toàn quốc năm 2023.  Đồng thời, Hội nghị cũng đã triển khai chương trình công tác Hội năm 2024.

Thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cao Tiến Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào phụ nữ Tỉnh Đồng Nai năm 2023. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như sau: Chỉ đạo tổ chức đánh giá kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, bình đẳng giới; triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án, Dự án, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện và thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trong gia đình, xây dựng gia đình văn hoá. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên nắm tình hình, nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của các chi, tổ Hội, chất lượng cán bộ Hội và hội viên nòng cốt. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống của hội viên, phụ nữ, được hội viên, phụ nữ quan tâm. Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ của Đảng, là thành viên có trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ, từng bước đưa hoạt động giám sát và phản biện xã hội đia vào chiều sâu, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội. Đồng thời tăng cường theo dõi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đề xuất, kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội để từng bước nâng cao vai trò của tổ chức Hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền....

Đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Trần Thị Huyền Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác phía Nam Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị trong năm 2024, gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại biểu phụ nữ các cấp, Hội LHPN tỉnh quan tâm rà soát các chỉ tiêu nhiệm kỳ và nghiên cứu, đề ra cá giải pháp để thực hiện đối với các chỉ tiêu khó; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ hưởng ứng tham gia các hoạt động lớn của năm 2024 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động; tiếp tục nghiên cứu, triển khai các tiêu chí trong phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” sát với thực tiễn;  quan tâm tham mưu cho cấp ủy đối thoại với hội viên, phụ nữ; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Hội là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tham gia góp ý vào các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em; tiếp tục phát huy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội…

Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị cũng đã tập trung đánh giá kết quả hai năm rưỡi triển khai kết luận số 250-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025”.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đã kiện toàn bổ sung 02 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; tặng quà tri ân 02 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh chuyển công tác khác; tặng Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho 27 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2023 và 04 cá nhân đạt danh hiệu "Phụ nữ tiêu biểu" năm 2023 và tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cho 58 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2023 và 7 tập thể, 17 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh năm 2023.


Các đồng chí Ủy viên BCH được kiện toàn, bổ sung tại Hội nghị ra mắt Hội nghị​


Trao tặng Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam


Tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh


Nguyễn Linh

 

 

 

Các tin khác

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị
Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại Hội Nghị
Đồng chí Lê Thị Thái, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại Hội Nghị
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Thái - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh
Điện thoại: 02513.846.497 - Email: bbthoipndn@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.