Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH CỦA CÁC CẤP HỘI PHỤ NỮ NĂM 2023

​Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn có vị trí và vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; là khâu then chốt để chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thực sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao ý thức, hành động của từng chủ thể trong xã hội. Trong thời gian qua, bám sát quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật về phổ biến giáo dục pháp luật, các cấp Hội phụ nữ luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật  nhằm  nâng  cao  nhận  thức  của  phụ nữ về bình đẳng  giới và phòng, chống bạo lực gia đình là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội. Trong năm 2023, nhằm  nâng  cao  nhận  thức  của  phụ nữ về bình đẳng  giới và phòng, chống bạo lực gia đình Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành  kế hoạch hướng dẫn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chỉ đạo các cấp Hội nghiên cứu triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng  giới,  hôn  nhân,  gia đình, phòng chống bạo lực gia đình… phù hợp với các đối tượng phụ nữ và tình hình thực tế tại địa phương.

lớp tập huấn tại Thống Nhất.jpg

Hình: Tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật

Nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, đã được các cấp Hội tập trung triển khai thực hiện hiệu quả, cụ thể thông qua Hội nghị Ban chấp hành, các lần sinh hoạt chi, tổ Hội các cấp Hội phụ nữ tổ chức hơn 1.700 cuộc tuyên truyền cho 50.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ về những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật An ninh mạng, các Luật và các văn bản mới thông qua năm 2022 và năm 2023 có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em; Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội…; chủ động và phối hợp cùng các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương triển khai tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của hội viên phụ nữ và người dân trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; lồng ghép các nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới, kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em thông qua mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, ấp/khu phố an toàn cho phụ nữ, trẻ em…

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và Chương trình công tác Hội và phong trào phụ nữ. Trong năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tổ chức 11 lớp tập huấn “Những điểm mới của Luật phòng, chống bạo lực gia đình số:13/2022/QH15 và quy trình bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình” cho 1.100 thành viên Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật và hội viên phụ nữ tại 170 xã/ phường/thị trấn thuộc 11 huyện, thành phố. Đồng thời phát 10.000 tờ gấp về một số điểm mới của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình để cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu góp phần thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương. Đồng thời, ký kết Kế hoạch liên tịch với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho 500 hội viên, phụ nữ tại các huyện: Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch, Thống Nhất và thành phố Long Khánh. Ký kết Kế hoạch liên tịch giữa Hội LHPN tỉnh với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án tỉnh, Công an tỉnh phối hợp tổ chức truyền thông pháp luật Phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện Phiên tòa giả định xét xử vụ án “cố ý gây thương tích” có nguyên nhân từ bạo lực gia đình. Phiên tòa giả định đã thu hút sự tham gia, theo dõi của hơn 300 cán bộ Hội, hội viên phụ nữ tại Thành phố Long Khánh, Biên Hòa.
lớp tập huấn tại xuân lộc.jpg 
Hình: Lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật tại huyện Xuân Lộc

Năm 2023 là năm thứ 10 cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật, tạo sức lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Các cấp Hội tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 với nhiều hình thức phong phú như: duy trì sinh hoạt Ngày Pháp luật vào ngày thứ hai của tuần đầu hằng tháng tại cơ quan; phối hợp với phòng Tư pháp, phòng Tài nguyên & môi trường, Công an huyện, thành phố và Ủy Ban Mặt trận tổ quốc cùng cấp tổ chức tháng cao điểm sinh hoạt Ngày pháp luật tại các chi, tổ phụ nữ, các mô hình, câu lạc bộ… với các nội dung tuyên truyền như: pháp luật về hôn nhân gia đình, đất đai, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, phòng chống các loại tội phạm & tệ nạn xã hội, phòng chống ma tuý…Bên cạnh đó, trong tháng cao điểm từ ngày 15/10/2023 đến ngày 9/11/2023, các cấp Hội đồng loạt treo băng rôn “Phụ nữ Đồng Nai tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật” tại 170 phường/ xã và tại trụ sở Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN 11 huyện, thành phố.
Hình 4. Quang cảnh lớp tập huấn tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ.jpg
Hình: Tập huấn giới thiệu những nội dung của dự án 8

Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2023-2025 với 9 dự án thành phần, trong đó Hội LHPN tỉnh được UBND tỉnh phân công là cơ quan chủ trì, phối hợp thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Tập huấn giới thiệu những nội dung của dự án 8 và tuyên truyền nâng cao nhận thức thực hiện pháp luật về bình đẳng giới cho hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại 7 xã thuộc các huyện Tân Phú, Định Quán, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Xuân Lộc, Thống Nhất và thành phố Long Khánh, có 700 chị là ủy viên ban chấp hành, chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng, tổ phó các Chi hội/tổ phụ nữ, hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tham dự.
h4.jpg
Hình: Hội nghị tọa đàm góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi

Những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật do các cấp Hội thực hiện luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền; sự lãnh đạo, chỉ đạo từ Hội đồng PBGDPL các cấp; sự phối hợp, ký kết kế hoạch liên tịch và thống nhất thực hiện hiệu quả giữa Hội với các ngành chức năng như: ngành Lao động, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án... Nhất là sự nhiệt tình, trách nhiệm, luôn chủ động của Hội LHPN cấp huyện và cơ sở trong công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương. Bên cạnh đó, bản thân mỗi hội viên, phụ nữ  đều ý thức được việc mình tham gia các hoạt động tuyên truyền do Hội triển khai sẽ giúp mỗi hội viên nâng cao nhận thức, biết vận dụng pháp luật trong đời sống gia đình và cuộc sống, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, luôn là người công dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối pháp luật tại địa phương… Tất cả các yếu tố trên đã giúp công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL của Hội đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao nhận thức trong thực hiện và chấp hành pháp luật cho hội viên, phụ nữ. 
Năm 2024, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình với nhiều hình thức, mô hình thiết thực, cách làm sáng tạo. Qua đó, nâng cao nhận thức của xã hội về bình đẳng giới, về vị trí, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội, vừa xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân cộng đồng về thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, nói không với bạo lực./.

Quế PhươngQuế Phương

Các tin khác

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị
Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại Hội Nghị
Đồng chí Lê Thị Thái, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại Hội Nghị
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Thái - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh
Điện thoại: 02513.846.497 - Email: bbthoipndn@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.