• image01
  • image01

Các cấp Hội với hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững

​Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vai trò của gia đình. Người từng viết: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì vậy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội là phải chú ý hạt nhân cho tốt”. Nhận thức ý nghĩa sâu sắc tư tưởng của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo đến công tác gia đình. Tinh thần này được thể hiện qua Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/5/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Chính phủ phê duyệt Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quán triệt và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh, các cấp, các ngành, đoàn thể đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để góp phần hỗ trợ gia đình xây dựng no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, một lần nữa khẳng định mục tiêu: “Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội. Phát huy vai trò nền tảng của văn hóa, chăm lo con người, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân”. 

Trong những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ của mình các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động và hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. 

Đầu tiên, phải nói đến đó là hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và cộng đồng về các giá trị của gia đình và cung cấp các kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc. Thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt các Câu lạc bộ, lớp tập huấn các cấp Hội LHPN đã triển khai các nội dung chính sách, pháp luật về gia đình; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; kiến thức xây dựng gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với các đối tượng phụ nữ; gương gia đình hạnh phúc tiêu biểu... được trên 475.813 cuộc, 3.470 lớp tập huấn các kiến thức, kỹ năng xây dựng đời sống gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; chăm sóc sức khỏe sinh sản; kiến thức tiền hôn nhân, … cho 416.400 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ, thanh niên trong độ tuổi kết hôn. Giới thiệu rộng rãi hơn 5.570 tấm gương phụ nữ tiêu biểu, trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và xây dựng gia đình hạnh phúc để cán bộ, hội viên phụ nữ học tập. Vận động, hỗ trợ gia đình thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (5 không: Gia đình không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Đến nay, có 413.706 hộ đạt gia đình 5 không, 3 sạch và đã góp phần xây dựng nông thôn mới tại các địa phương đạt hiệu quả.

Các cấp Hội luôn xác định để hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc thì cần hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình. Hàng năm, thông qua các hình thức giúp vốn cho phụ nữ, Hội huy động trên 99 tỷ đồng để giúp các chị có vốn phát triển kinh tế gia đình. Hội cũng vận động thực hiện các mô hình phụ nữ tiết kiệm, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau huy động trên 48 tỷ đồng đã giúp trên 9.025 chị vay. Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội đã hỗ trợ 997 phụ nữ khởi nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ gần 28 tỷ đồng. Bên cạnh việc giúp vốn, Hội còn phối hợp hỗ trợ chuyển giao các kiến thức khoa học kỹ thuật; khởi nghiệp…

Duy trì và nhân rộng các mô hình họat động hiệu quả hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình tại cơ sở Hội với: 569 Địa chỉ tin cậy cộng đồng tại cơ sở; 18 CLB PN nuôi dạy con tốt, 22 CLB Phòng, chống bạo lực gia đình, 26 CLB Gia đình hạnh phúc bền vững, 2.067 Tổ, CLB Gia đình 5 không, 3 sạch, 61 mô hình dịch vụ gia đình, 699 Tổ PN không có người thân vi phạm pháp luật và TNXH... Hiện có 1.109 cán bộ Hội tham gia các tổ hòa giải ở cơ sở kịp thời giải quyết nhưng mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng, góp phần hàn gắn những mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, khu dân cư, ngăn ngừa vi phạm pháp luật.

Các cấp Hội cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu dương khen thưởng các gia đình hạnh phúc tiêu biểu. Hơn 15 năm qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức biểu dương 377 gia đình hạnh phúc tiêu biểu và giới thiệu rộng rãi các gương để lan tỏa giá trị nhân văn của gia đình Việt Nam đến cộng đồng. 

gđ1.jpg
Hình: Hội nghị giao lưu, biểu dương gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2018

Trong dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm nay, Hội LHPN tỉnh có hoạt động biểu dương 50 gia đình hạnh phúc tiêu biểu trong tỉnh. Chia sẻ bí quyết giữ gìn gia đình luôn đầm ấm, cô Phạm Thị Hương (sinh năm 1943, ngụ tại KP 4, phường Tân Phong, Tp. Biên Hòa) chia sẻ: “Gia đình hiện có 4 thế hệ. Để các thành viên luôn thương yêu, đoàn kết, hòa thuận như hiện nay là nhờ vào kết quả của sự giáo dục các con từ tấm bé. Cha mẹ phải làm gương cho con, lời nói không bằng việc làm thực tế, từ việc làm của cha mẹ con sẽ học theo. Anh em trong gia đình phải luôn biết kính trên nhường dưới. Gia đình tôi giữ gìn sự gắn kết thường xuyên với nhau qua bữa cơm gia đình vào mỗi tuần và đi chơi cùng nhau khi có dịp. Việc này đã thành nếp và các thành viên đều cảm thấy rất vui.”

 gđ2.jpg.png

Hình: Gia đình 4 thế hệ củ​a cô Phạm Thị Hương

Hay như gia đình chị Trần Thị Thúy Quê (sinh năm 1981, ngụ tại ấp 6, Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) cũng là một trong những gia đình được biểu dương trong dịp này chia sẻ: “Có chồng làm việc trong Quân đội như mình thì phụ nữ phải hy sinh rất nhiều. Mỗi tháng anh về thăm nhà được một lần, còn như tình hình dịch bệnh như hiện nay thì mấy tháng mới được về. Để giữ mái ấm gia đình, mình luôn cố gắng quán xuyến việc nhà và lo cho các con. Vợ chồng, con cái cũng liên lạc với nhau qua điện thoại mỗi ngày. Việc gì quan trọng mình đều chia sẻ, bàn bạc với anh rồi mới làm. Dù công việc nhiều nhưng với mình gia đình và các con luôn được đặt lên hàng đầu.”

Người phụ nữ là người luôn giữ gìn ngọn lửa hạnh phúc, ấm áp trong mỗi gia đình. Sự giáo dục, chăm sóc, thương yêu của gia đình, sự vun đắp, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho các thế hệ sau đã, đang và sẽ vẫn là nguồn lực to lớn cho sự trưởng thành của mỗi cá nhân, thúc đẩy mỗi cá nhân phải có trách nhiệm nhiều hơn đối với gia đình và Tổ quốc. Đất nước phát triển, Tổ quốc vững bền không thể tách rời với gia đình yên ấm, con người hạnh phúc. Vì thấu hiểu được những điều này, Hội LHPN các cấp đã và đang không ngừng nỗ lực, góp sức hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. 

                            Hồng Anh - Ban GĐXHKT


Hình ảnh hoạt động

Thư viện phim

Lượt truy cập


hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đồng nai

Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Loan - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh
Điện thoại: 02513.843.368 - Email: bbthoipndn@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.