• image01
  • image01

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo

​Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Đề cập đến nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, Ban Bí thư đã yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức Hội LHPN tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ: “Khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thành lập hợp tác xã, tổ liên kết do phụ nữ làm chủ. Tạo điều kiện để phụ nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, tiếp cận với khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, khát vọng của đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý, nữ trí thức, nữ cán bộ khoa học, nữ doanh nhân...”

hinh 1.jpg 
Đ/c Lê Thị Thái - TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng Giấy khen cho các điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi năm 2018. 

Để thay đổi nhận thức, nâng cao tinh thần chủ động của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, Hội đã tập trung công tác tuyên truyền, vận động giúp chị em xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chủ động học hỏi, mạnh dạn đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh; thực hành tiết kiệm; khuyến khích phụ nữ giúp nhau vươn lên phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo; phát huy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, nâng cao năng suất lao động, phấn đấu làm giàu. Từ phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều mô hình phụ nữ làm kinh tế hiệu quả, điển hình phụ nữ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được Hội giới thiệu rộng rãi, tạo sự lan tỏa trong hội viên, phụ nữ và xã hội. 

Hàng năm, các cấp Hội tiến hành rà soát số lượng phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ có nhu cầu hỗ trợ thoát nghèo để có các biện pháp giúp đỡ cụ thể. Duy trì hoạt động giúp nhau thoát nghèo, bình quân mỗi năm có gần 3.000 phụ nữ khá giúp trên 2.500 phụ nữ khó khăn về cây, con giống, ngày công lao động … với tổng số tiền quy đổi gần 6 tỷ đồng. Các mô hình tiết kiệm giúp vốn sản xuất, kinh doanh được Hội thực hiện hiệu quả, toàn tỉnh hiện có 4.800 tổ/nhóm phụ nữ tiết kiệm với trên 150.000 thành viên, huy động gần 100 tỷ xoay vòng cho các thành viên vay. Thực hiện hiệu quả chương trình ủy thác vốn với Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức, cá nhân, bình quân mỗi năm hỗ trợ vốn gần 900 tỷ đồng cho trên 50.000 phụ nữ đầu tư sản xuất, kinh doanh và Hội luôn là đoàn thể có tỷ lệ nợ quá hạn thấp nhất dưới 0,2%. Duy trì và mở rộng hoạt động các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất nhằm dạy nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn. Đến nay, Hội đã hỗ trợ thành lập 38 Tổ hợp tác, 15 Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia thành viên Ban Quản lý. Hoạt động hiệu quả có Tổ hợp tác phụ nữ trồng rau sạch xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc; chăn nuôi dê xã Tà Lài, huyện Tân Phú; trồng dâu nuôi tằm xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ… Bình quân mỗi năm, Hội phối hợp giới thiệu tạo việc làm cho hơn 8.000 phụ nữ và tổ chức trên 70 lớp đào tạo nghề, chuyển giao khoa học công nghệ cho trên 1.500 phụ nữ. 

Hinh 4.jpg 
 

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ nữ doanh nhân từ năm 2016 đến nay có bước phát triển. Hội LHPN tỉnh đã tích cực phối hợp tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 43-KL/TU ngày 30/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án “Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2016 - 2020”, tập trung vào 6 nhóm phụ nữ, trong đó có nữ doanh nhân và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12470/KH-UBND ngày 16/11/2018 về thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tập trung những nội dung chỉ đạo quan trọng, làm cơ sở cho hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ nữ doanh nhân, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 7.687 nữ doanh nhân. Đây là lực lượng có trình độ cao, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chị đã thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng khi tích cực tham gia các các hoạt động an sinh xã hội. Hội đã tổ chức các hoạt động giới thiệu, tôn vinh trên 155 nữ doanh nhân có nhiều cống hiến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Hội cũng đề ra các hoạt động góp phần xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ nữ doanh nhân theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.  

Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp được Hội xác định là việc làm cần sự bền bỉ, lâu dài. Quá trình khởi nghiệp của phụ nữ phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Để đi đến thành công, bản thân phụ nữ cần không ngừng nỗ lực, chủ động khắc phục, bước qua những khó khăn. Bên cạnh đó, phụ nữ khi bắt tay vào khởi sự kinh doanh, duy trì mở ra doanh nghiệp đã khó, duy trì được thì khó hơn gấp bội. Vì vậy, họ rất cần sự đồng hành bền bỉ của các cấp Hội trong thời gian dài để chị em vững vàng phát triển lâu bền. 

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, Hội đã cùng đồng hành, giúp các chị vượt qua những rào cản để từng bước vững vàng sản xuất, kinh doanh thành công. Trong gần 4 năm qua, các cấp Hội đã hỗ trợ nguồn vốn cho 1.006 phụ nữ khởi nghiệp với tổng số tiền trên 28 tỷ; tổ chức 40 lớp tập huấn kiến thức về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, quản lý tài chính; tập huấn sử dụng công nghệ để thúc đẩy kinh doanh; khởi nghiệp với Chương trình OCOP, nâng cao năng lực cho phụ nữ tham gia quản lý Tổ hợp tác/HTX... cho trên 3.470 chị. Từ năm 2018, hàng năm Hội LHPN tỉnh đều tổ chức Ngày phụ nữ Sáng tạo - Khởi nghiệp. Với chuỗi các hoạt động như: trưng bày gian hàng giới thiệu các sản phẩm do phụ nữ sản xuất và kinh doanh trên nhiều lĩnh vực; giao lưu, tọa đàm với các chuyên gia, nữ doanh nhân tiêu biểu về kinh nghiệm, giải pháp khởi nghiệp thành công; Vai trò của phụ nữ trong quảng bá du lịch và kết nối sản phẩm; Cách mạng công nghiệp 4.0 - Quan điểm nhìn từ giới... Mỗi năm ngày hội này đã thu hút gần 500 phụ nữ tham dự. Hoạt động đã giúp để các chị được giao lưu, kết nối và có thêm động lực để chị em vững tin trên con đường khởi nghiệp. Đồng thời, để thu hút tập hợp và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp hiệu quả hơn, Hội LHPN tỉnh đã tiếp nhận quản lý mô hình Câu lạc bộ Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Đồng Nai được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập vào cuối năm 2019.

Hinh 3.jpg 

Quang cảnh hoạt động Ngày Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm 2018.

Với mục tiêu thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng/dự án khởi nghiệp và giới thiệu các ý tưởng/dự án có tính khả thi cao với các nhà đầu tư. Từ năm 2019, hàng năm Hội LHPN tỉnh đều tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng/dự án phụ nữ khởi nghiệp” và nhận được 120 ý tưởng/dự án. Qua Cuộc thi đã giới thiệu 33 ý tưởng/dự án khởi nghiệp sáng tạo, bước đầu thành công tham gia Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp do Trung ương LHPN Việt Nam tổ chức. Trong đó, có 02 dự án khởi nghiệp với sản phẩm OCOP đạt giải thưởng cao tại Cuộc thi năm 2020 là dự án Cao An xoa An Hòa - Từ nông trại đến sản phẩm của chị Hoàng Thị Kim Anh - Giám đốc HTX An Hòa Hưng (Tp. Biên Hòa) đạt giải Triển vọng và giải Gia tăng giá trị cho Doanh nghiệp và dự án Chế biến các sản phẩm từ sen của chị Nguyễn Thị Bích Lệ - Giám đốc HTX DV nông nghiệp Trường Phát (huyện Nhơn Trạch) đạt giải Tiên phong. Các chị là một trong số những tấm gương phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu với tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng và luôn đặt để chữ tâm chăm lo cho sức khỏe người tiêu dùng qua từng sản phẩm.

4.png 

Chị Nguyễn Thị Bích Lệ - GĐ HTX Giám đốc HTX DV nông nghiệp Trường Phát (huyện Nhơn Trạch) đạt giải Tiên phong Cuộc thi PNKN do TW Hội tổ chức năm 2020 (đứng thứ 4 từ bên phải qua)

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, Hội sẽ tiếp tục chủ động kết nối với các cơ quan, tổ chức tạo thêm nguồn lực hỗ trợ nguồn vốn, kiến thức, kỹ năng, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục tuyên truyền, vận động xóa bỏ định kiến đối với phụ nữ làm kinh tế, nâng cao nhận thức về vai trò, tiềm năng to lớn của lực lượng nữ doanh nhân; khuyến khích chị em ứng dụng khoa học công nghệ, tạo ra sản phẩm, dịch vụ có tính cạnh tranh trên thị trường; phát triển hoạt động của Câu lạc bộ Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, công tác giám sát và đề xuất chính sách nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất để ngày càng có nhiều phụ nữ mạnh dạn bước vào con đường kinh doanh và gặt hái được nhiều thành công đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của đất nước. 

 

                          Hồng Anh - Ban GĐXHKT 


Hình ảnh hoạt động

Thư viện phim

Lượt truy cập


hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đồng nai

Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Loan - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh
Điện thoại: 02513.843.368 - Email: bbthoipndn@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.