• image01
  • image01

Kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2020) CÁC CẤP HỘI LHPN TỈNH ĐỒNG NAI THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ VẬN ĐỘNG, HỖ TRỢ PHỤ NỮ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC BỀN VỮNG

​Năm 2020, Hội LHPN tỉnh tổ chức các hoạt động tổng kết đề án, cuộc vận động, chương trình phối hợp liên quan đến công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững như: Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” thuộc Đề án “Phát huy  giá trị tốt đẹp các mối hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2010 - 2020 và Nghị quyết liên tịch 01/TW về  “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2017 - 2020. Nhìn lại những kết quả đạt được, có thể khẳng định các cấp Hội đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, góp phần thực hiện đạt kết quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 tầm nhìn 2030. 

gdvn1.jpg 
 Hình: Giao lưu điển hình gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2018
 

Các cấp Hội LHPN luôn xác định “Gia đình” có vai trò, vị trí quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và phát triển nhân cách con người; bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp; tường rào vững chắc chống lại tệ nạn xã hội; tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phụ nữ có vai trò vô cùng đặc biệt trong gia đình, là người “giữ lửa”, là chỗ dựa tinh thần vững chắc và gắn kết các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, trước bối cảnh chịu nhiều tác động của toàn cầu hóa và kinh tế thị trường như hiện nay, gia đình Việt Nam đang đối mắt với rất nhiều nguy cơ, không bền vững... 

Nhằm vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện và xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.  Các cấp Hội đã triển khai cho cán bộ, hội viên phụ nữ học tập và đăng ký thực hiện Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 02 Cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Tổ chức các lớp tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan đến đời sống gia đình như: các chính sách, pháp luật về hôn nhân gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; phòng tránh các loại tội phạm và TNXH; tiền hôn nhân; chăm sóc sức khỏe sinh sản; chăm sóc, bảo vệ và giáo dục con theo độ tuổi … Trong 5 năm, Hội LHPN tỉnh tổ chức trên 220 lớp cho 35.285 cán bộ, hội viên phụ nữ là cộng tác viên làm công tác gia đình, phụ nữ, trẻ vị thành niên và nhân dân. Hội LHPN huyện và cơ sở đã phối hợp tổ chức được 574 lớp có hơn 74.064 lượt người dự.

gdvn2.jpg 
Hình: Hội thi tuyên truyền viên giỏi đề án 
 

Thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt các CLB, các cấp Hội tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và cộng đồng về tầm quan trọng của xây dựng gia đình hạnh phúc; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình; kiến thức xây dựng cuộc sống gia đình; chăm sóc, bảo vệ và giáo dục con; chính sách, pháp luật liên quan đến gia đình … giới thiệu rộng rãi 1.742 tấm gương phụ nữ phụ nữ tiêu biểu, trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và xây dựng gia đình hạnh phúc để cán bộ, hội viên phụ nữ học tập. Các cấp Hội cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, biểu dương tạo không khí sôi nổi, vui tươi, sân chơi cho các gia đình thể hiện sự gắn kết, yêu thương, trao đổi kinh nghiệm giữ gìn tổ ấm, thể hiện tài năng của gia đình mình vào dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Hội LHPN tỉnh tổ chức nhiều sự kiện lớn như: Giao lưu, biểu dương các ông bố, bà mẹ nuôi, dạy con tốt năm 2016; Giao lưu, biểu dương “Người con hiếu thảo” tỉnh Đồng Nai năm 2017; Giao lưu, biểu dương gia đình hạnh phúc tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2018; Hội thi Tuyên truyền viên giỏi Đề án 279 năm 2019. Qua đó, đã góp phần thiết thực vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị nhân văn của gia đình Việt Nam, phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và vận động các tầng lớp phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. 

gdvn3.jpg 
 Hình: Đ/c Lê Thị Thái (thứ 5 từ phải qua) chụp hình lưu niệm với các đội thi
 

Xác định việc phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình là mục tiêu để xây dựng gia đình hạnh phúc, vì vậy các cấp Hội luôn tăng cường công tác phối hợp, lồng ghép nội dung PCBLGĐ, BĐG vào các chương trình, hoạt động của Hội, tham gia giám sát, phản biện xã hội phát hiện, hòa giải kịp thời các vụ xung đột, mâu thuẫn trong gia đình; sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình. Duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, PCBLGĐ như: 569 Địa chỉ tin cậy cộng đồng tại cơ sở với 2.236 thành viên, 18 CLB PN nuôi dạy con tốt - 569TV, 15 CLB PN với pháp luật với 468TV, 13 CLB phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm - 397TV; 22 CLB Phòng, chống bạo lực gia đình - 199TV, 26 CLB Gia đình hạnh phúc bền vững - 851TV, 2.067 Tổ, CLB Gia đình 5 không, 3 sạch - 103.350TV, 61 mô hình dịch vụ gia đình - 673TV … những mô hình hoạt động hiệu quả này đã góp phần truyền thông, tư vấn, vận động sự tham gia của cộng đồng, nam giới và các thành viên gia đình cùng chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. 

gdvn4.jpg
Hình: Đ/c Lê Văn Gọi - PGĐ Sở NN&PTNT tỉnh (áo trắng, thứ 6 từ trái qua) chụp hình lưu niệm với Thường trực Hội LHPN tỉnh và các đội dự thi
 

Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Hội vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên phụ nữ đổi mới tư duy, cách làm, mạnh dạn tham gia khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn tín dụng, khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; giới thiệu đào tạo nghề, giới thiệu việc làm... bình quân mỗi năm hỗ trợ trên 100 tỷ đồng cho trên 37.000 lượt chị vay phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ hơn 350 phụ nữ khởi nghiệp.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, các cấp Hội cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững sau: Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động các kiến thức, kỹ năng liên quan đến đời sống gia đình, an toàn cho phụ nữ và trẻ em; Nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức cho phụ nữ để chị em được trang bị “vũ khí” để tự chủ, độc lập, ý thức vươn lên làm chủ bản thân và gia đình; Lồng ghép thực hiện công tác gia đình với các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, các chương trình phối hợp, đề án và tăng cường phối hợp với các ngành chức năng để phát huy thế mạnh, tăng thêm nguồn lực thực hiện công tác gia đình. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và nắm tình hình, tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến gia đình, phụ nữ và trẻ em từ cơ sở. Kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội làm công tác gia đình các cấp có đủ năng lực để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết đánh giá công tác gia đình để rút kinh nghiệm, định hướng hoạt động. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc nhằm động viên, khích lệ và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Huy động sự tham gia của toàn xã hội thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. 

 

                                                            Hồng Anh - Ban GĐXHKTHình ảnh hoạt động

Thư viện phim

Lượt truy cập


hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đồng nai

Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Loan - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh
Điện thoại: 02513.843.368 - Email: bbthoipndn@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.