• image01
  • image01

HỘI THẢO “PHƯƠNG THỨC VẬN ĐỘNG, THU HÚT PHỤ NỮ TRONG CÁC HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO THAM GIA HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM” TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

​Chủ trì hội thảo có Đ/c Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Đ/c Nguyễn Văn Khang - Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Đ/c Lê Thị Ngọc Loan- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai; các đại biểu tham dự gồm: đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tỉnh. Các đ/c UVBCH Hội LHPN tỉnh khóa IX. Lãnh đạo Phòng Nội vụ Tp. Biên Hòa, UBND phường Tân Mai. Lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thành phố và Hội LHPN các xã, phường có các hội đoàn nữ của thành phố Biên Hòa.

 
tongiao1.jpg 
Hình: đồng chí Bùi Thị Hoà - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát biểu định hướng Hội thảo
 

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Bùi Thị Hoà - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh, việc vận động các phụ nữ tôn giáo tham gia vào công tác của hội phụ nữ là một trong những nhiệm vụ quan trọng để hoạt động hội đa dạng, hiệu quả. Từ việc xác định nhiệm vụ để xây dựng những hoạt động cụ thể, phù hợp nhằm thu hút phụ nữ tôn giáo vào tổ chức hội, tập trung 6 nhóm vấn đề: 1. Đánh giá hoạt động của Hội đoàn, nhấn mạnh hội đoàn nữ, đóng góp của Hội đoàn vào sự phát triển kinh tế xã hội, và với cộng đồng. Tín đồ Phụ nữ khá phổ biến, đa số tin theo, chấp hành giáo lý giáo luật nghiêm túc. Sự phát huy vai trò của nhóm này trong Hoạt động Hội hiệu quả như thế nào? 2. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. 3. Sự phối hợp của các cơ quan ban ngành đoàn thể trong vận động thu hút phụ nữ trong các hội đoàn tôn giáo tham gia hoạt động Hội. Trong gia đình có nhiều thành phần tham gia vào các đoàn thể khác nhau – công tác vận động quần chúng nói chung và phụ nữ nói riêng. 4. Vấn đề đặt ra với công tác tôn giáo – thách thức, cơ hội, mặt trái ?  5. Riêng là Phụ nữ thì cần có sự quan tâm như thế nào? Trong từng tôn giáo? Đặc thù từng tôn giáo để có phương thức phù hợp. 6. Chủ trương, chính sách trong công tác vận động chung và Phụ nữ nói riêng (Bình đẳng trong giáo lý giáo luật, huy động nhiều hơn sự tham gia của các tín đồ trong các hoạt động từ thiện, bác ái, bảo vệ MT, giáo dục đạo đức,…) gắn các thế mạnh của tôn giáo như thế nào.

Tại hội thảo, đại diện các cấp lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố, Hội phụ nữ và các chức sắc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã trình bày nhiều ý kiến, đóng góp thiết thực, làm rõ  vai trò của phụ nữ trong hoạt động của Hội, cũng như vai trò của các chức sắc, lãnh đạo tôn giáo trong việc vận động chị em phụ nữ tham gia vào công tác Hội cũng được làm rõ. 

- Theo ông Nguyễn Văn Khang – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy: Tiếp tục khẳng định nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo. Tán thành phương châm của Hội “ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động Hội” do đó cần thông qua hội đoàn tôn giáo nữ để đưa hoạt động Hội đến với phụ nữ. Người đứng đầu tôn giáo cần xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với giới hiền mẫu, hội đoàn cùng sinh hoạt.

- Theo ông Nguyễn Đình Kiên - Phó trưởng Ban tôn giáo tỉnh Đồng Nai cho biết: Đồng Nai là tỉnh có 70 % dân số là người có đạo. Trong 3,2 triệu người thì 2,1triệu người người có đạo, 43 tổ chức thuộc 11 tôn giáo. Tín ngưỡng, tôn giáo ở Đồng Nai chiếm 98% so với cả nước 95%.  Trên tỉnh có trên 10 ngàn chức sắc, nhà tu hành (trên 5.000 là nữ, Ni 2.900, dòng tu 2.195). Hơn 1 triệu tín đồ là nữ giới.

Vì vậy để vận động chị em phụ nữ có đạo tham gia vào hoạt động công tác hội thì chúng ta cần nhận thức đúng đắn vai trò của các hội đoàn Công giáo đối với giáo hội, giáo dân và đời sống xã hội tỉnh Đồng Nai; đồng thời cần có cách thức quản lý phù hợp đối với từng hội đoàn. Tăng cường công tác vận động chức sắc, giáo dân công giáo nhất và tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước để chức sắc, giáo dân tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tự giác thực hiện việc đăng ký hoạt đông tôn giáo theo đúng quy định. Mặt khác tăng cường công tác đấu tranh, kịp thời loại bỏ những thủ đoạn lợi dụng hội đoàn Công giáo của các thế lực thù địch, những phần tử cực đoan trong tôn giáo nhằm mục đích chống chế độ xã hội chủ nghĩa, phá khối Đại đoàn kết dân tộc.

- Theo ông Nguyễn Mạnh Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Vai trò của công tác vận động tập hợp phụ nữ cần phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, người lãnh đạo tôn giáo; có phối hợp, gắn kết với các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước trong xây dựng và nhân rộng mô hình. Ông cũng đề xuất trong thời gin tới cần đổi mới nội dung và phương thức vận động, ứng dụng công nghệ thông tin. Gắn kết nhu cầu, lợi ích của từng nhóm đối tượng. Người cán bộ tham mưu công tác tôn giáo cần được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

- Theo ông Đoàn Đình Thư - Chủ tịch UBND phường Tân Mai, TP. Biên  Hòa chia sẻ: Tân Mai là phường nội ô Thành phố Biên Hòa, trong đó có  6681 hộ, nghề kinh doanh, hầu hết là theo tôn giáo, giáo dân miền bắc di cư từ 1954. Có 2 giáo xứ, 2 nhà thờ họ đạo, 3 nhánh nữ dòng tu. Hệ thống văn bản về tôn giáo từng bước được hoàn thiện, nhà nước tôn trọng và bảo vệ quyền tôn giáo; Chủ động, kịp thời xử lý các vấn đề tôn giáo; Mục tiêu nhà nước, tôn giáo hướng đến những mặt tích cực, qua tôn giáo để mở rộng nhận thức; thừa nhận vai trò to lớn của Phụ nữ trong gia đình, tấm gương cho con cháu noi theo; tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó cần nhanh chóng khắc phục, giải quyết các vấn đề tôn giáo như: tôn giáo mới, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

 

tongiao2.jpg 
Hình: Các đại biểu thảo luận làm rõ 06 nhóm vấn đề

 

Kết luận hội thảo, đồng chí Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh: Hội LHPN Việt Nam là đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ, trong đó có phụ nữ tôn giáo. Vì vậy, rất quan tâm đến việc nghiên cứu, đề xuất các luận chứng, luận cứ cụ thể trong công tác vận động phụ nữ tôn giáo; do vậy các ý kiến của các đại biểu tại hội thảo được TW hội LHPN Việt Nam ghi nhận và sẽ sử dụng như một tài liệu trong quá trình xây dựng các chính sách  dành cho phụ nữ tín đồ tôn giáo.

Bên cạnh hội thảo, trong 02 ngày 15 và 16/6/2020, Đoàn khảo sát của Trung ương Hội tiến hành phỏng vấn sâu 15 đồng chí là lãnh đạo cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp xã và các chức sắc tôn giáo (Công giáo, Phật giáo, Tin lành) và khảo sát 157 phiếu bảng hỏi tại Hội hiền mẫu giáo xứ Tân Mai, giáo xứ Hóa an, giáo xứ Biên Hòa, Chùa Đại giác …/.

 

BAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI TỈNH 

 

Hình ảnh hoạt động

Thư viện phim

Lượt truy cập


hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đồng nai

Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Ngọc Loan - Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh
Điện thoại: 02513.843.368 - Email: bbthoipndn@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.